DONÁŠKA FLIAŠ
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Produkty

Propán - butánové fľaše   


Plyn vo fľaši, tiež známy ako propán - butánová bomba, sa vyznačuje ako univerzálny zdroj energie využiteľný buď v domácnosti, alebo vo firme.

Vyznačuje sa nasledovnými vlastnosťami:
-   vysoký účinok
-   mobilita
-   široká škála využitia
-   dostupnosť
-   jednoduchá manipulácia
-   kontrolovateľnosť

Propán - butánové fľaše jednoducho napojíte na spotrebiče a ihneď môžete variť, kúriť, grilovať, svietiť,
rezať, spájkovať, opaľovať, sušiť alebo môžete preklenúť dočasný energetický problém a mnoho iného. Ak má Váš spotrebič naozaj vysoký výkon, fľaše možno zapojiť do sérií. Veľmi dôležitou súčasťou používania propán - butánových fliaš je bezpečnosť.  Prvou zásadou bezpečnosti je pravidelne kontrolovaný, bezpečný stav plynovej fľaše.

Preto je veľmi dôležité, aby plyn do fliaš plnil len dodávateľ, ktorý je ich vlastníkom a ktorý za stav týchto tlakových nádob nesie aj zodpovednosť.

Oprávnenie plniť tlakovú nádobu iba jej vlastníkom, alebo s jeho písomným súhlasom, je stanovené zákonom o energetike. Preto pri kúpe plynu vo fľašiach PROBUGAS a PROBUGAS Easy vždy skontrolujte, či je ventil fľaše zapečatený originálnymi fóliami PROBUGAS a.s.
Každá fľaša naplnená v plniarňach PROBUGASU prechádza viacnásobnou kontrolou tesnosti ventilu a periodickými skúškami, tak ako to vyžadujú bezpečnostné predpisy. Preto Vám PROBUGAS môže garantovať bezpečnosť každej fľaše, ktorá bola naplnená v niektorej z jeho prevádzok.
Všetky výdajné miesta plynových fliaš PROBUGASU sú vždy označené logom PROBUGAS.


Výmenu plynu PB a výdaj fľiaš na zálohu zabezpečujeme v našej predajni na adrese:

Lieskovská cesta 3
821 06 Bratislava


Počas otváracích hodín:
Pondelok  – Piatok: 8:00 – 17:00 hod.


E-mail: info@gascop.sk
Mobil: +421 903 771 141   
Typy fliaš v ponuke:
●   2 kg  propán - bután
●   5 kg propán - bután Easy
●   10 kg propán - bután
●   10 kg propán
●   33 kg propán
●   10 kg propán Viff Vysokozdvižné vozíky
●   10 kg propán Easy Plech
●   10 kg propán Easy Kompozit


         

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky